Živé kvety - Ešte sme neleteli vesmírom

Ešte sme neleteli jedným vesmírom spolu,
ešte sme sa nevideli navzájom
padať tvárou dolu.
Ešte sme neležali v úžase na dne konca,
nevideli oceľ zahorúca,
keď sa do nej udrie ozaj,
kladivami srdca.
A ešte nevidím si na krok
a znamenia ma pletú,
niečo v tvojej chôdzi ukazuje cestu,
vraví: Hneď teraz a tu!
A ešte neviem, čo ma drží, čo ma púta,
niečo v tvojej koži a niečo v tvojich ústach
vraví: Prídeme tam.

Ale už viem, že ak to umrie,
tak iba vlastnou zbraňou
a že oheň sa nezažne iskrou
ak nepobežím za ňou,
slepo za ňou.

Ešte sme neleteli jedným vesmírom spolu,
ešte sme sa nevideli navzájom
padať tvárou dolu.
A ešte neviem, čo ma drží, čo ma púta,
niečo v tvojej koži a niečo v tvojich ústach
vraví: Prídeme tam!

Ale už viem, že ak to umrie,
tak iba vlastnou zbraňou
a že oheň sa nezažne iskrou
ak nepobežím za ňou,
slepo za ňou.