Živé kvety - Nevidím nikoho len teba

Nevidím nikoho len teba
Pán Boh ma nevezme do neba
Nič ma tak na duši neťaží
nič ma tak na svete nedrží
ako ty

Odpusť mi
Odpusť mi
Odpusť mi

Čo ja viem čo ja viem čo to je
aj šťastie aj peklo oboje
Kým ťa mám o nič sa nestarám
nespávam vzdávam sa predstavám
o tebe

Odpusť mi
Odpusť mi
Odpusť mi

Chcem ti dať všetko čo zahodíš
zabudneš nezbadáš prekročíš
Ľahké je milovať skutočné
sladké je milovať zbytočne

Odpusť mi
Odpusť mi
Odpusť mi