Živé kvety - Beznádej

Už sa ťa dotkla
Prstami zo skla
Nežná aj ostrá
Zo vtáčaťa kostra

Prišla a zhasla
Stačil jej náznak
S rukami za hlavou ťa
Zahnala do sna

Beznádej
Beznádej bezodná....

Už sa ťa dotkla
Už zhorela do tla
Hasnúca láva vrelá
Tak toto chcela!

Už v tebe býva
Nespí, len zíva
S očami dokorán ti
Odpíja z piva

Beznádej, á...
Beznádej bezodná...