Živé kvety - Odvaha

Máš domov aj byt
Aj vkus aj cit, a predsa
Niečo ti chýba
Máš svet vyvolených
Smieš žiť svoje sny
A predsa niečo ti chýba
Máš humor aj vtip
Si správny typ
A predsa niečo ti chýba
Máš všetko, čo chceš
A dobre vieš
Len neviem, či vieš, čo ti chýba

Odvaha, iba odvaha,
Odvaha, ohó, odvaha
Odvaha, iba odvaha
Ti chýba, chýba...

Máš rozum, aj česť
Žiť na vlstnú päsť
A predsa nevstaneš z kúta
Máš jasný hlas
A v správny čas máš
Zavreté ústa
Máš sám zo seba strach
Si sám sebe vrah
Bojíš sa dýchať
Sám si pred sebou nič
Príjmeš cukor aj bič
A nikdy nedôjdeš nikam

Odvaha, iba odvaha,
Odvaha, ohó, odvaha
Odvaha, iba odvaha
Ti chýba, chýba...

Odvaha, iba odvaha,
Odvaha, ohó, odvaha
Odvaha, iba odvaha
Ti chýba, chýba...
Rozlomiť putá
Nebáť sa stúpať
Odvaha hlúpa...