Žalvarinis - Seniai Buvau


Seniai buvau, seniai buvau pas tëvulá kiemi
Jau uţaugo tie takeliai ţaliaisiais ţolynëliais
Ađ tuos ţalius ţolynëlius dalgela kirsiu
O ađ del ta pas tevutá kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas matulá kiemi
Jau uţaugo tie takeliai baltaisiais dobilëliais
Ađ tuos baltus dobilëlius po kojeli minsiu
O ađ del ta pas motulá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas brolalá kiemi
Jau uţaugo tie takeliais pilkaisiais akmeneliais
Ađ tuos pilkus akmenelius su renkalem rinksiu
O ađ del ta pas brolalá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas sesulá kiemi
Jau uţaugo tie ktakeliai ţaliojom rűtytalam
Ađ tas ţalias rűtytëlas rankelëm iđskirsiu
Tai ađ del ta pas sesutá kemelin nuveisiu