Žalvarinis - Uţ Stalo Sëdau


Uţ stalo sëdau
Graţiai dainavau
Uţ stalo sëdau
Graţiai dainavau

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau

Dai ko nubliedno
Veideliai mano
Dai ko nubliedno
Veideliai mano

Ar nuo alučio
Baltos putelës
Ar nuo alučio
Baltos putelës

Ar nuo alučio
Baltos putelës
Ar nuo alučio
Baltos putelës

Ar apynëlio
Macnos spurgelës
Ar apynëlio
Macnos spurgelës

Uţ stalo sëdau
Graţiai dainavau
Uţ stalo sëdau
Graţiai dainavau

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau