Wanastowi Vjecy - Blbá

Netvař se tak na mě, že jsi - netvař se tak na mě, že jsi
Netvař se tak na mě, že jsi úplně blbá holka
Netvař se tak na mě, jak se - netvař se tak na mě, jak se
Netvař se tak na mě, jak se -jenom ďábel kouká
Měl jsem tě poslat spát - to se vůbec nemělo stát
Teď vo tom budu psát - nikdy jsem tě neměl rád
Netvař se tak na mé, že jsi - netvař se tak na mě, že jsi
Netvař se tak na mě, že jsi úplně blbá holka, blbá holka,
blbá holka
Netvař se tak na mě, jak se - netvař se tak na mě, jak se
Netvař se tak na mě, jak se -jenom ďábel kouká, ďábel
kouká, ďábel kouká
Na netopýru vodlítá nenabitá
a její máma nekonečně prudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
zletilá dáma už se ze sna budí - tak jó
Netvař se tak na mě, že jsi -
netvař se tak na mě, že jsi
Netvař se tak na mě, že jsi úplně blbá holka
Netvař se tak na mě, jak se -
netvař se tak na mě, jak se
Netvař se tak na mě, jak se -jenom ďábel kouká
Měl jsem tě poslat spát -
to se vůbec nemělo stát
Ted' vo tom budu psát -
nikdy jsem tě neměl rád
Na netopýru vodiítá nenabitá
a její máma nekonečně prudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
zletilá dáma už se ze sna budí
Na netopýru vodlítá nenabitá
dvoudenní fáma zamrká a nudí
Kopyta v sýru vrána se nenachytá -
rohy a křídla - svatozář mě studí
ze sna budí - co má bejt má se stát - to mám rád - co má bejt má se stát - to mám rád