vypsaná fiXa - Potápěči

včera jsme hráli
naši oblíbenou hru
na vyřízený potápěče
bez vzduchu
vrcholem byla chvíle
když došly dýchací přístroje

tak se díváš dál
pozoruješ okolí
někde jsou přízraky
jinde už mrtvoly
poslední záchvěvy
a v očích elektrické výboje

na levým břehu řeky seděl irokéz
a jeho ruce bubnovaly
na dva malý tamtamy
zvuk letěl vzduchem
a volal sem sem sem sem sem

kráterem tycho de brahe
jdu dál měsíční krajinou
a v hospodě slunce
trpí smrtí klinickou
tak mi teda řekni
jak to s tebou vypadá

prosím tě podej mi dýchací přístroj