Vynález zkázy - Proč znova se ptáš

Proč znova se ptáš,
jestli mám tě rád,
když ráno svítá, hned vím,
že jsem pil,neodpovídám
na tvou otázku zpříma,
má soucitná slova tě zabíjí.

R/ Jestli jsem já normální chlap,
když ráno ze sna vstávám,
můžu se smát a můžu se ptát,
kam zmizel včerejší den.

Pomalu svítá a chladná mlha
usedá,otvírám oči snad měl
bych se bát,je krásné mládí,
když můžeš mu lhát,tvůj naivní
pohled dnes nezodpovídá.

R/ Jestli jsem já normální chlap,
když ráno ze sna vstávám,
můžu se smát a můžu se ptát,
kam zmizel včerejší den.

Proč znova se ptáš,
jestli mám tě rád,noc
kabát svléká a já odjíždím.