Vitacit - Noci jsou zlý

Není kam jít
Nonstopy jsou zavřený
noční můry do tmy odlítaj
Není co pít
Otisky rtů setřený
někde za sklem nedostižnej ráj

Půlměsíc zas visí nad hlavou
jak Damoklův meč

Noci jsou zlý hodiny líný
Noci jsou zlý ráno nejde blíž
Noci jsou zlý vlci jsou vlídný
Hlídaj když spíš

Není co dát
Slepnou okna v ulicích
Ptáci čekaj až se rozdení
Není proč lhát
Pikasové v ložnicích
kreslí ve snech akty poslední

Půlměsíc zas visí nad hlavou
jak Damoklův meč

Noci jsou zlý hodiny líný
Noci jsou zlý ráno nejde blíž
Noci jsou zlý vlci jsou vlídný
já vím ty spíš

Vlci znaj ten zvláštní pocit
bezpečí ve smečkách
Poslouchej Ty dlouhý noc nikdo sám nepřečká

Není co říct
Světla hasnou v kalužích
osamělý lodě odplouvaj
Není už nic
jenom něčí tichej smích
jenom někde za sklem nedostiženej ráj

Noci jsou zlý hodiny líný
Noci jsou zlý ráno nejde blíž
Noci jsou zlý vlci jsou vlídný
Hlídaj když spíš

Není kam jít
Nonstopy jsou zavřený
noční můry do tmy odlítaj