Vanilla Club - Aby si sa z toho

Mám dosť tých rečí o iných kávach
Dosť rečí o tom čo ti tlačia v správach
Dosť rečí o tom že mi ušiel vlak
Dosť o tom že na svete je to tak

By aby aby si sa z toho neposral

Mám dosť tých rečí o tom že ma poznáš
Dosť rečí o tom že vraj som hajzel
Dosť o tom čo chceš so mňou riešiť
Vypadni zmizni z môjho života

By aby aby si sa z toho neposral