Richard Müller - Dáma so závojom

Dáma so závojom. Noc je daždivá.
A má ocú dvojo a je dráždivá.
Cela tajuplná a v tých očiach splín.
Luna popri vlaku, ako bernardín,
beží zo zvyku ani lístok nemá.
Je noc a je nemá.
Dáma v rýchliku. Dáma so závojom.
Noc je daždivá. A má ocú dvojo a je dráždivá.
Cela tajuplná a v tých očiach splín.
Luna popri vlaku, ako bernardín,
beží zo zvyku ani lístok nemá.
Je noc a je nemá.
Dáma v rýchliku. Dáma so závojom.
Noc je daždivá. A má ocú dvojo a je dráždivá.
A tma za oblokom navždy chce ta mat.
Hmat má svoje oko, vidí cez zamat.
Rýchlik s dámou v daždi padá do tunela,
ako kométa, Ako kométa, ako kométa...