Petr Novák - Když padají skály

Ten, kdo chodí kolem hor má znát
cestu, kde se větru může smát,
cestu, kterou může vždycky jít,
i když skály padaj, přesto bude žít.

Slyšte lidé, skály jdou,
člověk je malej, skály jdou,
to kamení tak těžký, skály jdou
a smrt je věčnou tmou, skály jdou.

Když padaj skály těžko je žít,
zastavit hory, nebo se někam skrýt,
kdo za to může, že skály padaj z hor,
na mladou trávu se valí černej mor.

Slyšte lidé, skály jdou,
však přijde chvíle, skály jdou,
kdy všechno kamení, skály jdou,
vyženeme z našich hor, skály jdou.