Petr Novák - Barevný sen

Barevný sen
mi stále bloudí hlavou
v něm my dva jen
jdem bosí noční trávou
pak kruh měsíce objímáš.

Halíš se tmou
náhle se stáváš jinou
zbavíš se pout
vznášíš se nad hladinou
až se do duhy rozplýváš.

Barevný sen
království květů
stoupáme v něm
do tajemných světů
slova tvá zní
jak zvonivé kovy
nemůžu dál
spoutáváš mi nohy

Otvíráš svět
do dálek pluješ nebem
vracíš se zpět
hostíš nás solí chlebem
a tvůj dech květy otvírá

Barevný sen
ta magická síla
jak úsměv tvůj
uchopí a svírá
kouzlem tvých rtů
co bezmezně vládnou
všem těm mužům
co k nohám ti padnou

Oživ můj sen
přestaň plout mléčnou dráhou
sestup na zem
půjdeme noční Prahou
místo snů budem plout nocí bezesnou.