Petr Novák - Film o životě

Zkřížený ruce
bolavá paměť
bušící srdce
drsnost a samet
rozlitá moudrost
zdrcený stařec
vyhaslé slunce
začátek konec
a mezi tím ty

Zoufalá snaha
sundat hvězdy z nebe
setkání s duchem
teplo co zebe
puklina v zemi
co se nezatáhne
cíl, který zklame
tělo bez krve
ptáš se kdo jsi ty

Na svět jsi přišel z čistý lásky
snad možná dá se to tak říct
nevěděls co je zlo a co vrásky
pak poznals jak je těžký žít
jak zvolna mizí dny

Blankytné moře
vlna co ho zdobí
podvedená touha
krutou pravdu poví
rozmáznutá skvrna
co se ti tak směje
tma co s ránem mizí
kněz co stejně kleje
tohle jsi i ty

Nespočet podob maj tvý kroky
kterými vstříc své smrti jdeš
nesčítáš hodiny ale jen roky
kolikrát tápeš nedojdeš
titulky končí film

tětiva luku
co se napnout nedá
ponížené zvíře
spravedlnost hledá
smutná kapka deště
na zem nedopadla
rozdupaná prosba
nikdy nevyřknutá
tos byl a budeš ty