Petr Novák - Dávné sliby

Byl to čas vysokého napětí
láska nás hnala do ulic
pak jsme si dali sbohem - a už nic
...pokojná ztráta paměti

Ty dávné sliby dávno neplatí
neštěkne po nich ani pes
a kdyby štěkal - tak už dnes
trpí pokojnou ztrátou paměti

Hlavní je nepodléhat dojetí
hlavní je nepodléhat dojetí

Byl to čas vysokého napětí
pak náhle zkrat - a po něm zas
nechal nás klidně napospas
pokojné ztrátě paměti

Ty dávné sliby dávná objetí
neštěkne po nich ani pes
a kdyby štěkal - tak už dnes
ta stará píseň dávno neletí

Hlavní je nepodléhat dojetí
hlavní je nepodléhat dojetí