Petr Novák - Dětské oči

Dětský oči
Její dětský oči smutně na mě hledí
Jako když to vědí, že je nechám být
Její dětský oči jenom pro mě pláčí
Svou tvář v slzách smáčí
Že už musím jít
Že prý zná lásku, která je věčná
Že prej mě může všechno dát
Že by mně byla prej strašně vděčná
Kdybych ji chtěl mít trochu rád
Prosím tě, děvče, vždyť ty jseš dítě
Kolik ti jenom může být
Vždyť ani nevím, zdalipak smím tě
Na ústa hebká políbit
Dala mi ústa, dala mi sebe
Potom šla domů sama spát
Já tu teď stojím, hrůzou mě zebe
Teď se mi o ní bude zdát
Její dětský oči smutně na mě hledí
Její dětský oči jenom pro mě pláčí
Že už musím jít
Musím jít, musím jít
Dala mi ústa, dala mi sebe
Potom šla domů sama spát
Já tu teď stojím, hrůzou mě zebe
Teď se mi o ní bude zdát