Petr Novák - Málo jsem Tě znal

Málo jsem tě znal,
náš týden byl moc krátký,
oči tvé se smály, já byl samý splín,
tys byla oheň, já tvůj stín.
Dneska vím to, zmýlil jsem se,
lásko vrať se zpátky.

Strašně málo jsem tě znal,
na dvou prstech sčítám hádky,
jeden prst je součtem krásných dnů a chvil,
teď vidím jak jsem hloupý byl,
měli jsme si hlídat štěstí,
lásko, vrať se zpátky.

Znal jsem tě má lásko míň než málo,
šla jsi pryč, já přemýšlel,
teď už vím proč pláčem skončil smutný vztah.

Pětkrát zazvoň, přejdi práh,
mě se o té chvíli zdálo,
že my dva jdem vzhůru po svých spirálách.

Strašně málo jsem tě znal,
k srdci tvému vedou zkratky,
schovaly se někde v trávě, já splet správný směr,
tak moc mě trápit není fér,
dneska prostí vrať se zpátky
skrotný kaskadér.

Zkouším výtah, vířím v prah,
zpět se vrátíš, já to cítím, všechno půjde líp
než tenkrát neměj strach.

Ráno slídím na poštách
zprávu mou kdo doručí ti,
píseň má už týdny stárne v centrálách.