Petr Novák - Klaunova zpověď

Já v mládí často podobal se vánku
a říkali mi, že mi rozum chybí
dnes, dnes už mám, už mám na kahánku
a vy se ptáte, proč vám to povídám
tak slyšte, já miloval jsem lidi
a proto jim, ne Bohu se zpovídám
říkalo se o mě, že prý jsem hrubý
drzý a hloupý, nic prý mi nevadí
vám lidem, vám se to mluví
já však byl šašek a musel jsem se smát
a bál jsem se, že pláč můj prozradí
že chtěl jsem lásku svou někomu dát
teď už mi líčidla rozežrala tvář
a maska smíchu navěky mi spadla
tam v dáli vidím, vidím slunce zář
já za tím sluncem musím jít

Dohrála hudba, opona spadla
alespoň dneska chci lidskou hrdost mít

Po celý svůj život rozdával jsem smích
měl jsem rád lidi a žil jsem pro potlesk
a snad jsem taky, snad taky trochu zpych
přesto bych rozdal všechno co jen mám
však nemám nic, mě zbyl jenom stesk
tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám