Petr Novák - Každé ráno zpívám

Dům z bílých stěn,
pár kroků jen
holá a studená zem.
Tam žiju rád
rád že to mám,
schází mi jen půvab žen.

Ptáci svým družkám zpívají,
tím zpěvem je lákaj,
nic kromě nebe nemají,
jsou jako já,
tak každý ráno zpívám,
ptáci mě přitom provází,
za sluncem v obzoru se dívám,
jestli už mi láska přichází.

Když přijde den,
tak šťastný jsem,
všechno mě nutí jít ven,
mám krásný kraj,
je to snad ráj,
schází mu jen půvab žen.

Snad se mi dívky skrývají,
lásky je dneska už málo,
jen větve stromů mě lákají,
co z toho mám,
tak každý ráno zpívám,
snad píseň lásku přivábí
a každé noci o ní snívám,
má dlaně jistě z hedvábí.

Tak každé ráno zpívám,
snad píseň lásku přivábí
a každé noci o ní snívám,
má dlaně jistě z hedvábí.

Tak každé ráno zpívám,
snad píseň lásku přivábí
a každé noci o ní snívám,
má dlaně jistě z hedvábí.

Tak každé ráno zpívám,
snad píseň lásku přivábí
a každé noci o ní snívám,
kéž den se sluncem nespálí.