Petr Novák - Loučení

Loučení, krátké se zdá,
pláč nezmění, to co se musí už stát,
stíny se vkrádaj na podzimní bál,
vidíš, léto jde dál.

Loučení, marné a zlé,
zlé soužení, nechci mít nic co je tvé,
dálky ať vezmou to oč jsem dřív stál,
já chci s létem jít dál.

Loučení, s léty co jdou,
být zasněný vždy nad láskou svou,
toulat se místy, kde dřív jsem si hrál,
a pak s létem jít dál.

Loučení, krátké se zdá,
vím, dobře vím, že žádné mě nečeká,
dávno jsem skončil a zůstal jsem sám,
přesto léto čekám.