Peter Nagy - Dominik je miestny blázon

Dominik je miestny blázon
Je Dominik miestny blázon ?
Keď nevšíma si tiché hlasy
a smiech za ním ?
Kreslí si sám vždy na chodník
tú nežnosť si nevšimol nik,
len ľudia sa cez obrázky preč ponáhľajú.

Nahlas číta svoje básničky
keď nastúpi do osmičky
všetci sa mu do rukávov
boľavo smejú.

Preto snáď tým, že nemá strach,
myslením je až na strechách,
z výšky antén pekný obraz
niekomu kazí,

Kameňmi slov hádžu za ním
uráža ich tým vznášaním
tak v puklinách z betónu rásť
kvietok sa učí.