Lucie Bílá - Slyš chór (Amazing Grace)

Slyš chór vánoční chór,

slyš vzácnou zvěst,

jíž z dávných dnů

já znám.Z těch dálných míst,

z té říše hvězd,

syn Páně vstoupil k nám.Jen kout nejchudší,

jen vlídnou sluj

ten syn Mariin

měl znát.Tří králů pouť

též následuj,

též chvátej hold mu vzdát.Jen vstříc záři té

máš jít dlouhý lán,

dar přinést,

ne, nedbej ztrát.Ave Gloria,

buď chválen Pán,

jenž nás hříšné má rád.