Katka Koščová - Prievan

Keď sa skončí prievan v náladách,
bude ráno.
Bude ráno, náhodné ako my.
A vyvetrám v krabiciach od topánok.

R.:
Pár bielych vrán sa vznáša
a z predposledných strán
vietor vháňa dierou v plátne vykúpenie.

Kým sa skončí prievan vo svedomí,
prejdú týždne.
A čokoľvek dnes urobím, smiešne vyznie.

R.