Jaksi Taksi - Vlastní názor

Říkáte moudrost ale myslíte věrnost tradicím.
Před čím se ukrýváte bytosti prej i myslící?
Říkáte láska, ale myslíte na to, komu nejvíc vzít,
před čím se ukrýváte ?
Nevěřím v boha, ani ve víru tvojí,
nevěřím na mír, když se stále zbrojí, nevěřím vládě,
ať už jakýkoli, že chce jen dobro, pro ty co jí zvolí.
Nevěřím na budoucnost- no future !!!
Nevěřím na budoucnost- no future !!!

Nevěřím státům plným úředníků, nevěřím mediím
a politikům, nevěřím na svobodu uvnitř klece,
tam kde jsme stokrát byli, vracíme se.

Máš jenom názor a nic víc,
koho tím názorem přesvědčíš.
Pravda! Raz, dva, tři. Co to je
víra, raz, dva, tři, co to je
právo, raz, dva, tři,.co to je.

Nevěřím systémům
a institucím, nevěřím dějinám a revolucím.
Nevěřím našim matkám, otcům našim,
mám svý oči a to mi stačí, máš jenom názor a nic víc,
koho tím názorem přesvědčíš.

Nevěřím v boha ani ve víru tvojí.
Nevěřím .......