Iné Kafe - Alibi

Málo bolo takých dní

Möžeme ich nazvať zlých

Slnko nám svietilo

Priveľa pálilo

Nemáš pocit

Že sa nieco stratilo

Nevidím dövody

V hmle tejto pohody

Prečo ťa vlastne mám mať rád

Ja nemám alibi

Ten vzťah bol bez chyby

..a to je chybaMálo bude takých dní

Nezvieme ich perfektných

Slnko sa stratilo

Dlho nesvietilo

Konečne hľadám

Vlastnů cestu za svetlom