František Sahula - Snack bar

Kdybyste věděli, kam chodí v neděli, co dělá v neděli, támhleten pán.
Se svou nezletilou, prohnanou Jarmilou, předstírá že je, movitý kmán.
Ve skřínce smutně žalují monterky, Miloš si připíjí s chlapama z galerky.
Ledový šampus, vždycky po výplatě, a když má platit, myslí si, proklatě.
Večer ve snack baru, to není láce
aspoň že neplatí tu zákoník práce ...
Výplata zmizela, není na tláču, není na syrečky, ni na salám.
Jarmila ztepilá, jinde se objímá, mrcha je zlotřilá, Miloš je sám.
Nemá čím zaplatit, obědy v závodce, vše díky bestii, závislý na vodce.
Večer ve snack baru ...