František Sahula - Kalašnikov

Raz dva tři
adin dva tri
ajn cvaj draj
Karel nese ruskej čaj
čtyři pět šest
četýre pjať šesť
fýr finf sechs
dneska bude sex
Strhám šaty z Vasilisy, položím ji na uhlí
po desátým stakánu, dělám jenom huhly huhly
ty něvzjál sebój prezervatýva
tak dneska zas nic nebude a zůstanu u píva

zíbn acht nojn
sjém vósem dévjáť
sedum osum devět
v předsíni je medvěd
cén elf cwelf
ďésať adinácať dvěnácať
deset jedenáct dvanáct
za chvíli je po nás

Medvěd se vzteknul je prolomená obrana
v pušce nejsou náboje což jediná je ochrana
pačemu u meňjá nět prezervatýva
medvěd nás žere a milice se dívá

vodka rum, vodka rum....kalašnikov....