František Nedvěd - Má žena Jůlie

Má žena Julie
je pěkná fúrie
Má žena Julie
má silný hlas
Když na mě zavolá
třese se stodola
vylezu zpod stola
a řeknu ji zas:

Nechci se hádat
a nechci se prát
o klid jsem žádal už několikrát
vždyť ty mě máš ráda
i já tě mám rád
tak umej mi záda
ať jdeme dřív spát

Potom mi Julie
ty záda umyje
a když noc v půli je
dostane hlad
V posteli zavrní
jsem jako na trní
radši ji nakrmím
než začne řvát

Nechci se hádat
a nechci se prát
o klid jsem žádal už několikrát
vždyť ty mě máš ráda
i já tě mám rád
tak umej mi záda
ať jdeme dřív spát.