Finntroll - Eliytres

Brännmärkt av hatens eld.
Vrede och Hat.
Det Ijuva livet.
Finns pĺ denna jord ej mera.

Urkraft och svarta makten.
Trollherrens hand.
Kallar jag vid min sida.
Att sluta pestlivet för allt.

Sĺ sjunga nu med kalla vindar.
Höja dig som mörka skuggor.
Tĺra upp dom gamla hindor.
Eliytres vaknar igen...

Lĺt det regna blod och eld.
Lĺt mig se den dag.
Dĺ ska jag grĺta av glädje.
När hela världen undan gĺr.

...världen undan gĺr!

Eliytres!
Fader!
Ge mig makt!
Eliytres!
Rivfader!
Ge mig död!

Allt jämt rinnen tĺrar.
Tĺrar av smärta, rädsla.
I sorg fär beslut som ej fattats.