Finntroll - Försvinn Du Som Lyser

Ett skri nu ekar, midnatten vrĺlar
Svart ondska, himmelen mĺlar
Brutit sig loss, sina bojor lämnat
Snart gamla onddĺd hämnat

Marken skakar där ropet hörs
Allstans mord och ondskap görs
Gyttja dränker skog och berg
Svart mĺ bli nu himmelens färg

Korp och krĺka sina mat nu fĺr
De följa stigen där döden gĺr
Solen täcks, ej frysa mera
Den höljd är nu, med blod och lera

[English translation:]

[Vanish Thou The Shining]

A scream now echoes, midnight howls
Black evilness, paints the heavens
Unleash yourself, leave your chains
Time to revenge for the old crimes seek

The earth shakes where roaring is heard
Everyone slays and the evil prevails
Mud devours forests and mountains
Into blackness may the heavens stain

Raven and crow your food now receives
They follow the path where death roams
The sun sets, yet not frozen anymore
Is the hill of all the blood and clay