Finntroll - Skogens Hämnd

Skogen lever inga fĺngar tar
den tar moder dotter och far
Ingen nĺd ingen lämnas kvar
Minsta sĺr läcker av var
Byfolk försvinna ingen vet vart
Omkring stĺr skogen tyst och svart
Slutet närmas de visa ser
Tecken i skyn prästefolk ber
Dödens lättja ut i skogen lura
Gömma sig bakom varje fura
Eldlika sken över himlabron
Sĺ inleds hämnden av skogens tron
Finns ingen plats att gömma sig
Vart du än gĺr skogen hittar dig
Hela världen ruttnar och svälter
Allt du trott se lögnen välter

Läs nu runor med magiska tal
Spĺ en ĺlder av ve och kval
När mörka skuggor nu himmelen rider
Se dĺ nalkas jaktens tid