Finntroll - RivFader

Ut lĺngt lĺngt lĺngt i skogen där brinna en eld
Ut lĺngt lĺngt lĺngt i skogen där springa en ulv
Sönder ska han trasa kött och ben av kristi lamm

Nu stiga ohygglig fasa ur gravens kyla mull
Och damm han kommit igen för att slita huvud
Och lem äntligen har RivFader kommit hem

"Ĺrhundraden mĺ löpa människoliv mĺ vittra bort
ty när den vite ormen skĺdas pĺ den norra himmelen
dĺ skola RivFader stiga ur sin lĺnga sömn
för att slĺ ner nordens kristna plĺga"

Ut lĺngt lĺngt lĺngt i skogen där springa en ulv
Ut lĺngt lĺngt lĺngt i skogen där brinna en eld
Ur vittrans brasa stiga onda tankar fram

[A great wolf lurks in the forest and an evil fire burns between the trees. Two prophecies predicting the return of RivFader, a legendary troll-king who once ruled the northern lands. When the white serpent is seen on the arctic sky RivFader returns and shall strike down the followers of the christian plague. Hail, RivFader!]

[English translation:]

[RivFader]

Far beyond into forest there burns a fire
Far beyond into forest there runs a wolf
He shall tear apart flesh and bones of the holy lamb

Now rises great terror from the rimed soil of the grave
From dust has he been resurrected to tear heads down
And finally from the flesh has RivFader come home

"For a century may the life of a man crumble till the end
and now when the white serpent beholds in the nordic skyline
then shall RivFader rise from his long sleep
to strike down the christian plague of Northlands."

Far beyond into forest there burns a fire
Far beyond into forest there runs a wolf
From the scent of bonfires evil thoughts may rise.