Deratizéři - Patron


Přišels viděls nevyhráls jó tak už to chodí
jenom co ze země vstals zas tě na ní hodí
každýmu holt dáno není někdo to dělat musí
na jednoho zuby cení z druhýho trhaj kusy
Ty ale neběduj nevzlykej,
že ti každej ubližuje
hrdě stůj nic neříkej,
spravedlnost ta prý tu je
a mlýnek mele pomalu,
ale jistě tenhle stroj jde
pořád platí postaru,
na každýho jednou dojde snad
Patron mysli pána tvorstva spravedlnost hlídá
všechno vidí hezky zčerstva však bezpráví snídá
pak má bujnou fantazii a v pocitech bloudí
na prsou si hřeje zmiji potom křivě soudí
Přišels viděls možná věřils než tě víra zradila
ve světě lží vodu čeřils však pravda tam nebyla
kdybys věděl že ten patron prostě tě jen ošálil
vzal bys flintu a pár patron do nebes je vypálil
Ty ale neběduj... i na tebe jednou dojde
na nás všechny jednou dojde snad