Deratizéři - O bludičce obludičce


Tvůj pocit zdání těžko klame
v těch místech kde jsou močály
vítr od Zadních luží vane
já ve tmě zářím do dáli
Světýlkem uprostřed těch temnot
z nichž lidem drkotají zuby
neříkej že přicházím nevhod
a přivedu tě do záhuby
Bludičko Obludičko
příšero na slovíčko
koho zas lákáš do svých sítí
do tmy se město noří
a v lužích jak když hoří
do tmy tam světýlko svítí
Vždyť jste se odjakživa báli
a ze tmy byli zoufalí
tak knoty lamp a svící plály
s ohněm jste vždycky troufalí
Dál hrajte si na pány světla
tma však pohltí i víru
a až jednou přijde konec světa
budu zářit ve vesmíru
Bludičko Obludičko ...
Bludičko Obludičko
příšero na slovíčko
koho zas lákáš do svých sítí
Slaný se do tmy noří
a v lužích jak když hoří
do tmy tam světýlko svítí
Do tmy tam světýlkem svítím