Deratizéři - Pověst o slánském znaku

Kdysi bylo dobrým zvykem míti svůj erb mít svůj znak
ať se stanu nebožtíkem nebylo-li tomu tak
dávaly se za zásluhy urozenejm panákům
a když přišlo na ty druhý dali ho i Slaňákům
Pada dam pam pam pa dam…
Lucemburskej Honza král tenkrát tohle udělal
královský znak městu dal přilbu nad něj přidělal
jenže tenhle kolčí helm budil trochu rozpaky
nelíbil se totiž všem zesměšňoval Slaňáky
Když po letech se v Ungeltu kvůli tomu poprali
posměváčky hnali k čertu Václavovi napsali
aby Slaný navštívil z moci svý erb vylepšil
král svůj příjezd přislíbil a za pár dní tady byl
Primas nechal na radnici přidělat veliký znak
aby se stal první věcí kam spočine králův zrak
z okolí se všichni sjeli do Slanýho přijel král
stalo se co tajně chtěli na rathaus se podíval
Tak od těch dob Slaný mělo takový znak jaký má
po erbu se lézt zachtělo synu primase Hotmara
on chtěl kolčí helmu strhnout z radničního lešení
Václav se moh´ smíchy strhnout pak vymyslel řešení
Přimalovat chlapce do znaku města